FSC Certificering Blumberg BV

FSC®Certificering

Voor een duurzame markt en verantwoord bosbeheer®

Sinds 09-08-2012 zijn wij FSC® gecertificeerd, ons nummer is SCS-COC-000652-SS.

Een groot aantal parkeertickets en kassarollen kunnen wij FSC®-gecertificeerd leveren en zijn voorzien van een FSC-label.

Het FSC® keurmerk verzekerd dat er een balans is tussen het natuurbelang, sociale aspecten en economische belang.

Natuur

 • Bossen met grote natuurwaarden worden gespaard.
 • Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen.
 • De houtkap is minder dan de bijgroei in de herstelperiode.
 • Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan.
 • Sociale aspecten

 • De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd.
 • Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training.
 • Bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio’s die tot de armste ter wereld behoren.
 • Economisch belang:

 • Een FSC®-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee de lokale economie.
 • Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos.